รายการวิทยุ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

รายการผู้ว่าพบประชาชน (รายสัปดาห์)
ทุกวันพุธ เวลา 09:00 - 10:00 น.

ท่านสามารถรับชมรายการสด ได้ทาง Facebook Live ที่นี่

 
ยการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" วันที่ 14 พ.ย. 61

รายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" วันที่ 21 พ.ย. 61
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561


วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561


วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561


วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561


วันพุธที่ 19 กันยายน 2561


วันพุธที่ 26 กันยายน 2561


วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561


วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบาย)


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561


วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561


วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561


วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561


วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561  


วันพุธที่ 25 เมษายน 2561


 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561


วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561


วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561


วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561


 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
 

 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
 

 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
 

 

ธันวาคม 2560

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
 
พฤศจิกายน 2560


 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560

  
 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
กันยายน 2560

   วันพุธที่ 6 กันยายน 2560


วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
 
สิงหาคม 2560

  
 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560


วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560

   วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560


วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560

  
 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560


วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560
     
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560