หน้าหลัก ทำเนียบผู้บริหาร ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ สายตรงผู้ว่าฯ
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยา ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 25 "กว๊านพะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยร่วมกันใส่เสื้อ "กว๊านพะเยาเกมส์" ในวันพุธ ทุกสัปดาห์ :: เสื้อ "กว๊านพะเยาเกมส์" ราคาตัวละ 150 บาท มีจำหน่ายที่ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา) ติดต่อได้ในวัน - เวลาราชการ หรือ โทร 0-5448-4362, 0-5448-0586
เวปเพจนี้ หยุดปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551
เชิญท่านเยี่ยมชมเวปไซด์จังหวัดพะเยาได้ที่ www.phayao.go.th
:: ข้อมูลที่ควรทราบ ::
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารจังหวัดพะเยา
รายนามผู้บริหาร
ประวัติศาสตร์พะเยา
แผนที่จังหวัดพะเยา
ศิลปวัฒนธรรม
งานเทศกาลประจำปี
ทำเนียบส่วนราชการ
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา
:: ข้อมูลทั่วไปแต่ละอำเภอ ::
:: รวมลิงค์ที่น่าสนใจ ::
:: ปฎิทิน & นาฬิกา ::
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

::: ภารกิจผู้บริหาร :::

  นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 25 ก.ค. 2551 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์


:: ข่าวประชาสัมพันธ ์::

 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1159/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอเชิญเที่ยวงานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณี ครั้งที่ 8 ระหว่าง 9 - 12 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา
ในงานมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง  โทร. 0-5446-6071-2

 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ  downlad ใบสมัคร   
 การประกวดดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน หัวข้อ " ประชาธิปไตย วิถีไทย วิถีธรรม "
 เชิญสั่งจองวัตถุมงคลพระพุทธโสธร รุ่น "พรหลวงพ่อ"   
 จังหวัดพะเยาประกาศขยายเวลาเข้า-ออกจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง เป็นเวลา 06.00 น.ถึง 18.00 น.ของทุกวัน (ไม่หยุดพักเที่ยง) และจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบ้านฮวก  ทั้งนี้ การขออนุญาตเดินทาง เข้า-ออก ให้เป็นไปตามข้อตกลงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 การให้ประชาชนไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดพะเยาที่อยู่ในระหว่างปิดประกาศ 90 วันได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนแม่ใจ (อ.แม่ใจ), ผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ (อ.ดอกคำใต้), ผังเมืองรวมชุมชนบ้านถ้ำ (อ.ดอกคำใต้), ผังเมืองรวมชุมชนงิม (อ.ปง) และ ผังเมืองรวมชุมชนดงเจน (อ.ภูกามยาว) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมสามารถเข้าทำการยื่นคำร้องได้ ที่นี่ หรือ ทางเว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวข้อ "ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม"  
 ขอเชิญประชาชนชาวพะเยาร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างฐานประดิษฐาน พระบรมรูปฯ ถาวร โดยอุดหนุนโปสการ์ดพระบรมรูปฯ ราคาใบละ 20 บาท สนใจสอบถามที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9601


:: ข่าวแจ้งเพื่อทราบ ::

 นโยบายรัฐบาล (ฯพณฯ นายสมัคร  สุนทรเวช)
 สรุปประเด็นการมอบนโยบายรัฐบาลแก่ผู้บริหารระดับสูง
 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึงสารสนเทศที่เท่าเทียมกัน

:: ข่าวทั่วไป ::

 ขอรับการสนับสนุนหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 มูลนิธิโรคตับขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน ครั้งที่ 1 "เรารักตับ" เปิดรับผลงานถึงวันที่ 5 ก.ย. 2551
 สาขาพัฒนาสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มน. พะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเมืองและที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในวันที่ 31 ก.ค. 2551
 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็น ผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปีงบประมาณ 2551 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 22 ก.ค. 51    ชมเวปไซด์ ก.พ.
 ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลวันที่ 1 มิ.ย.51


:: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ::

 หนังสือแจ้งเวียนที่ พย 0016.1/ว 1598 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551
 ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ
 การติดตามผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลฯ ประจำปีงบประมาณ 2550
 ตารางจำแนกผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
 มติ ครม.เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลหน่วยงานของรัฐในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ2550 (1 ต.ค.49-30 ก.ย. 50)
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547
 หนังสือเวียนจากจังหวัด


:: ข่าวมติคณะรัฐมนตร ี::

 มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 ฝ่ายอำนวยการ
 
 ภารกิจผู้บริหาร
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 เรื่องที่น่าสนใจ
 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
 คลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยว
 E-Service
 แผนที่และเขตพื้นที่ป่า
 การประชุมประจำเดือน
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
โครงการกู้วัดติโลกอาราม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์อำนวยการเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน