21=

3374

ผู้ป่วยยืนยัน

2983

รักษาหาย

381

กำลังรักษาอยู่ในจังหวัด

10

เสียชีวิต

  สื่อประชาสัมพันธ์

d
d

 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c