21=

6273

ผู้ป่วยยืนยัน

6137

รักษาหาย

3

กำลังรักษาอยู่ในจังหวัด

133

เสียชีวิต

 สื่อประชาสัมพันธ์

d
d

 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c