=

1712

ผู้ป่วยยืนยัน

1667

รักษาหาย

37

กำลังรักษาอยู่ในจังหวัด

8

เสียชีวิต  สื่อประชาสัมพันธ์

d
d

 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c