=

1

ผู้ป่วยยืนยัน

1

รักษาหาย

0

กำลังรักษาอยู่

0

เสียชีวิต

รายงานสถานการณ์ประจำวัน จากกรมควบคุมโรคประกาศ เรื่องข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 17)
(ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564)คำสั่งจังหวัดพะเยา

ดูคำสั่งจังหวัดพะเยา ทั้งหมด <<คลิก>>

ประกาศจังหวัดพะเยา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา


ดูประกาศจังหวัดพะเยา ทั้งหมด


คำแนะนำสถานประกอบการแต่ละด้าน 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c