21=

6043

ผู้ป่วยยืนยัน

5950

รักษาหาย

10

กำลังรักษาอยู่ในจังหวัด

83

เสียชีวิต

 สื่อประชาสัมพันธ์

d
d

 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c