วันเวลาปัจจุบัน พฤหัสฯ. ก.ค. 30, 2015 8:55 am

Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 439 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  ต่อไป
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มีโพสต์ใหม่ เพลงที่เปิดบนเว็บไซต์จังหวัดพะเยา

ppo-mod

0

1771

เสาร์ ก.ย. 22, 2012 8:18 pm

ppo-mod ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

17

จันทร์ ก.ค. 27, 2015 4:41 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน "การให้ความช่วยเหลือและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร" ผ่านทางระบบ Web Conference

ppo-it

0

30

จันทร์ ก.ค. 20, 2015 4:22 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ มาติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุุสัตว์จังหวัดพะเยา

ppo-it

0

74

พุธ มิ.ย. 17, 2015 8:40 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รายงานสรุปแถลงผลงานของรัฐบาล รอบ ๖ เดือน และเอกสารนำเสนอผลงาน ๕ ด้าน

ppo-it

0

61

พุธ มิ.ย. 03, 2015 2:44 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ppo-it

0

43

พุธ มิ.ย. 03, 2015 2:31 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ppo-it

0

64

อังคาร มิ.ย. 02, 2015 2:32 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา)

ppo-it

0

56

พฤหัสฯ. พ.ค. 28, 2015 8:09 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา)

ppo-it

0

35

พฤหัสฯ. พ.ค. 28, 2015 8:08 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการแถลงผลงานจังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ppo-it

0

71

พุธ พ.ค. 20, 2015 11:32 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ รายงานภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของจังหวัดพะเยา ร้อยละ ๗๙.๔๔๒๓ (ลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ)

ppo-it

0

47

จันทร์ พ.ค. 11, 2015 1:27 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

ppo-it

0

98

พุธ เม.ย. 08, 2015 11:27 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ppo-it

0

88

พุธ เม.ย. 01, 2015 9:26 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ กำหนดการพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพญาณเวที

ppo-it

0

135

พฤหัสฯ. มี.ค. 26, 2015 11:36 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ppo-it

0

111

ศุกร์ ก.พ. 27, 2015 2:56 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route)

ppo-it

0

128

พฤหัสฯ. ก.พ. 26, 2015 2:47 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ppo-it

0

175

จันทร์ ก.พ. 09, 2015 9:45 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ สรุปสถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 จังหวัดพะเยา (วันที่ 7 : 5 มกราคม 2558)

ppo-it

0

305

พุธ ธ.ค. 31, 2014 8:17 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และประเด็นสัมภาษณ์ ผวจ.พะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ม.ค. เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น.

ppo-it

0

151

อังคาร ธ.ค. 30, 2014 8:55 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขยายระยะเวลาการรับสมัครตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบรหาร ระดับสูง)

ppo-gs

0

218

พุธ ธ.ค. 24, 2014 3:08 pm

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ (มท ๐๒๐๕.๑/ว๓๘๗๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๗)

ppo-it

0

339

พฤหัสฯ. พ.ย. 20, 2014 2:50 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๒๐๕.๑/ว๓๗๙๗ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗)

ppo-it

0

313

พฤหัสฯ. พ.ย. 20, 2014 2:45 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

ppo-it

0

348

อังคาร ก.ย. 30, 2014 8:50 am

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

ppo-it

0

319

จันทร์ ก.ย. 22, 2014 12:23 pm

ppo-it ดูข้อความล่าสุด

ไม่มีโพสต์ใหม่ ไฟล์แนบ ขอเชิญอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ppo-gs

0

272

ศุกร์ ก.ย. 19, 2014 9:49 am

ppo-gs ดูข้อความล่าสุด

แสดงกระทู้จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่  [ 439 หัวข้อ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  ต่อไป

Time-Zone GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


โพสต์ใหม่ โพสต์ใหม่    ไม่มีโพสต์ใหม่ ไม่มีโพสต์ใหม่    ประกาศ ประกาศ
โพสต์ใหม่ [ ยอดฮิต ] โพสต์ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ไม่มีโพสต์ใหม่ [ ยอดฮิต ] ไม่มีโพสต์ใหม่ [ ยอดฮิต ]    ปักหมุด ปักหมุด
โพสต์ใหม่ [ ปิดหัวข้อ ] โพสต์ใหม่ [ ปิดหัวข้อ ]    ไม่มีโพสต์ใหม่ [ ปิดหัวข้อ ] ไม่มีโพสต์ใหม่ [ ปิดหัวข้อ ]    ย้ายกระทู้ ย้ายกระทู้
ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ไปที่:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com