เลือกรายการแล้ว กรุณาเลื่อนดูรายละเอียดด้านล่าง
เลือกภาษา |
-ย่อ | + ขยาย

" กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "
กลับหน้าแรก


ชมวิดีทัศน์ กึกก้องร้องพระนาม
"ผู้ปิดทองหลังพระ"

(ความยาว 4.49 นาที)

ชมวิดีทัศน์ แม่ของคนไทย
(ความยาว 3.53 นาที)
หน้าแรก
ประวัติ ผวจ.จังหวัดพะเยา
แนวทางปฏิบัติงาน ผวจ.จังหวัดพะเยา
ผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา
การจัดการความรู้จังหวัดพะเยา (PMQA)
โครงสร้างสำนักงานจังหวัดพะเยา อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพะเยา
 
SWOT สภาพปัญหาจังหวัด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลประชากร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
และหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์(ศักยภาพของจังหวัด)
สภาพทั่วไป
  - ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
การปกครอง
  - การปกครอง
  - ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ
  - ด้านแรงงานอาชีพ
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร
  - การค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว
  - แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
สภาพสังคม
  - การศึกษา
  - สาธารณสุข
  - การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา (เอกสาร)
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา 2557
(วิดีทัศน์ ความยาว 14.19นาที)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา
(ไตรมาส 1 ปี 2558)
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Thai / English)


 
 
สถานการณ์น้ำจังหวัดพะเยา
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
อ่างเก็บน้ำ %ความจุ ระดับน้ำ

สถานการณ์น้ำจากชลประทานพะเยา

การพยากรณ์อากาศ จังหวัดพะเยา
สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
counter statistics  
ผู้เข้าชมขณะนี้ 26
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
 
รวมลิงค์
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
Click!!!!!
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้
สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์


 

โทรทัศน์
 

การศึกษา

ในปีการศึกษา  พ.ศ.  2555  จังหวัดพะเยา  มีสถานศึกษาทั้งสิ้น  314  แห่ง 
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  86,218  คน  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  6

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่าในจังหวัดพะเยา  มีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  3  แห่ง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา  และ มหาวิทยาลัยพะเยากลับขึ้นด้านบน
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดพะเยา
Privacy Policy of Phayao Province

 

Best Resolotion 1024 by 768 pixels จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Phayao's Governor Office, Phayao's City Hall, Muang, Phayao, 56000
โทรศัพท์/Tel.: 0-5444-9601 โทรสาร/Fax: 0-5444-9588 อีเมล์/E-mail: phayao@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537