รายละเอียดกระทู้
[ กลับไปหน้าแรก ถาม-ตอบ ]

การ รับ-ส่งหนังสือราชการ
สพม.พะเยา ขอรหัสการรับ-ส่งหนังสือราชการ เพื่อใช้ในการติดต่องาน ระหว่างสพม.พะเยา กับ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ค่ะ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : น.ส.กาญจนา ธรรมสอน อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้ : kanjana_2269@hotmail.com
วันที่ตั้งกระทู้ : 2021-05-11 10:05:25
ชื่อผู้ตอบ ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์
รายละเอียดคำตอบ ขณะนี้จังหวัดพะเยา และหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัด
ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทย
http://e-saraban.moi.go.th/
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อผู้ตอบ โชคทวี เชื้อสะอาด
อีเมล์ Plim2520@gmail.com
รายละเอียดคำตอบ ขอทราบหนังสือ พย 0018.1/ว 4471 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการสมัครผู้ใช้งานระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญา จากอำเภอเชียงคำ คับ
ชื่อผู้ตอบ เจ้าหน้าที่
อีเมล์
รายละเอียดคำตอบ เรียน คุณ โชคทวี ต้องติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โทร.0-5444-9623-4

เรียนคุณกาญจนา ธรรมสอน ขณะนี้จังหวัดพะเยาได้ใช้แอพพลิเคชัน Line กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ ในการส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัด (แปลงเป็นไฟล์ .pdf หรือ jpg) พร้อมทั้งใช้ระบบโทรสาร (กรณีจำเป็นเร่งด่วน) และ/หรือ ส่งหนังสือราชการฉบับจริงทางไปรษณีย์
ตอบคำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ