ระบบ Webboard กระทู้ คำถาม-คำตอบ

[ โพสต์ตั้งคำถาม....คลิกที่นี่ ]

ลำดับ หัวข้อคำถาม จำนวนผู้อ่าน จำนวนคำตอบ วันที่ตั้งคำถาม
1 อบต.แม่นาเรือไม่มีการจัดเก็บขยะ วิธีการแก้ปัญหาควรทำอย่างไรดีคะ 20 1 2022-07-30 12:09:25
2 สอบถามเรื่องจิตอาสา 67 2 2022-01-13 09:26:50
3 สอบถามเรื่องบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่ 5231/2564 65 1 2021-12-17 15:12:41
4 การ รับ-ส่งหนังสือราชการ 218 3 2021-05-11 10:05:25
5 ไมสามารถดาวโหลดคู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 94 1 2021-04-19 16:20:51
6 ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพะเยา อยู่ที่ไหนครับ 237 3 2021-03-30 10:00:45
7 ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพะเยา อยู่ที่ไหนครับ 86 1 2021-03-30 09:58:47