หัวข้อการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[ กลับไปหน้าแรก แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ]

ทดสอบระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทดสอบระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยสำนักงานจังหวัดพะเยา
ชื่อผู้ร้องเรียน : นามสมมติ
วันที่แจ้งเบาะแส : 2021-03-30 11:13:19

ไม่มีคำตอบ