ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดพะเยา

NEWS & INFO


* ระบบการสืบค้นข้อมูล (SearchEngine)ของเว็บไซต์
ทั้งหมด เว็บไซต์จังหวัดพะเยา