ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดพะเยา

NEWS & INFO


* ระบบการสืบค้นข้อมูล (SearchEngine)ของเว็บไซต์
ทั้งหมด เว็บไซต์จังหวัดพะเยา